Vertshuset Røros - en del av verdens kulturarv

Som gjest hos oss er du omgitt av kulturminner og en rik historie. Det er med stolthet og glede vi formidler fortellinger om verdensarvstedet Røros og Vertshuset Røros videre til deg. Hos oss bor, spiser og drikker du godt – i omgivelser der historien kviskrer i veggene.

Ikon

Verdensarvstedet Røros

Da det i 1644 ble funnet kobbermalm i Rørosfjella, klamret noen få og små fjellgårder seg fast her på vidda. Men malmfunnet forandret alt. Allerede i 1646 ble den første smeltehytta reist på Malmplassen, det naturlige sentrum for den raskt voksende bergstaden.

Til Malmplassen kom malmkjørere med sledelass fra gruvene i fjellene omkring Røros, og bønder kom langveisframed kull og ved. I Smelthytta ble malmen til rødgyllent, dyrebart kobber. Tidlig la kyndige bergmenn en byplan ved hjelp av renessansens prinsipper, med parallellegater og rettvinklede kvartaler.

Gruvedrift og byjordbruk har formet en helt spesiell fjellby – et menneskeskapt underverk med enestående kulturell verdi. Røros fikk status som verdensarvsted på World Heritage List     i år 1980.

I 1977 måtte Røros Kobberverk
innstille for godt. Da hadde over tre hundre års bergverksdrift gitt rikdom for eierne og staten, et levebrød for arbeiderne og et verdenskulturminne for ettertida. Men Røros er mer enn et kulturminne. Det er en høyst levende by
hvor mennesker bor og arbeider
– midt i verdens kulturarv.

Ikon

De historiske hotel & spisesteder

Vertshuset Røros er en del av De Historiske Hotel og Spisesteder. Dette er en unik medlemsorganisasjon bestående av Norges mest sjarmerende hoteller og spisesteder. For å være en del av De Historiske Hotel og Spisesteder kreves et bevisst forhold til vertskapsrollen. Historiefortelling danner rammen for opplevelsene innen overnatting og gastronomi.

Miljøfyrtårn

Vertshuset Røros er sertifisert som en miljøfyrtårn bedriftMiljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.